Vyjadrenia odborníkov

MUDr. Ivana Dušeková: Závislosť od alkoholu

MUDr. Ivana Dušeková: Závislosť od alkoholu

Alkohol patrí medzi psychoaktívne látky a predstavuje najzneužívanejšiu legálnu drogu. K bagatelizácii jeho konzumu prispievajú spoločenské a kultúrne tradície, čo spôsobuje, že ho spoločnosť vo veľkej miere toleruje, napriek jeho negatívnym dôsledkom. V našich podmienkach je stále drogou číslo 1.

Ľubomír Okruhlica - riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí

MUDr. Ľubomír Okruhlica, hlavný odborník MZ SR pre adiktológiu:

“Skupina odborníkov, špecialistov – psychiatrov v reakcii na pokrok vo vedeckých poznatkoch v oblasti diagnostiky a otvárania sa nových možností terapie závislosti od alkoholu sa podujala zo zámerom skvalitnenie našej klinickej praxe pristúpiť k vytvoreniu Smerníc pre diagnostiku a liečbu závislosti od alkoholu. Inštrument z veľkej časti reflektuje obdobné smernice Európskej medicínskej agentúry z roku […]

Riaditeľ LDZ SR Mgr.art. Martin Knut

Riaditeľ LDZ SR Mgr.art. Martin Knut

Keď porovnáme kvalitu komunikácie inzerentov alkoholu a odbornej verejnosti, ktorá upozorňuje na zdravotné dopady nekontrolovanej konzumácie alkoholu, zistíme prečo je alkohol stále moderný.

Ivan Rovný - hlavný hygienik SR

Prof. Ivan Rovný, hlavný hygienik SR, ÚVZ SR:

„Alkohol je najužívanejšou legálnou drogou na svete s hlbokými tradíciami. Spoločnosť ho vo veľkej miere toleruje aj napriek skutočnosti, že spôsobuje mnohé zdravotné a sociálne poškodenia. Alkohol priamo ovplyvňuje kognitívne funkcie, znižuje sebaovládanie, zvyšuje emotívnosť, impulzívnosť, sebavedomie a agresivitu. Podľa zistení Svetovej zdravotníckej organizácie sa nadmerné pitie podieľa na vzniku viac ako 60 chorôb a […]

MUDr. Darina Sedláková, riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku

MUDr. Darina Sedláková, riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku:

„O škodlivých účinkoch alkoholu na zdravie sa odborné diskusie vedú už mnoho rokov, ale len prednedávnom bol alkohol zaradený medzi hlavné rizikové faktory z hľadiska rozvoja najzávažnejších ochorení, na ktoré trpí a zomiera väčšina obyvateľov sveta – kardiovaskulárne, onkologické, metabolické.