MUDr. Darina Sedláková, riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku:

„O škodlivých účinkoch alkoholu na zdravie sa odborné diskusie vedú už mnoho rokov, ale len prednedávnom bol alkohol zaradený medzi hlavné rizikové faktory z hľadiska rozvoja najzávažnejších ochorení, na ktoré trpí a zomiera väčšina obyvateľov sveta – kardiovaskulárne, onkologické, metabolické.

MUDr. Darina Sedláková, riaditeľka Kancelárie WHO na SlovenskuV súvislosti s alkoholom hovoríme však aj o násilí, úrazoch alebo samovraždách. Kvôli tomuto všetkému sa alkohol stal dôležitou témou na riešenie pre verejné zdravotníctvo. Európsky akčný plán znižovania škodlivých účinkov alkoholu 2012 – 2020 vypracovaný vlani Regionálnym úradom WHO pre Európu sa stal východiskovým materiálom pre prípravu slovenského Akčného plánu pre problémy s alkoholom.

Podľa WHO existuje niekoľko efektívnych nástrojov na zníženie dostupnosti alkoholu, ktoré môžu priniesť nielen zdravotné benefity, ale aj znížiť negatívne javy spojené s alkoholom. Je to najmä obmedzenie reklamy na alkoholické výrobky, zvyšovanie spotrebných daní, regulácia času predaja a počtu predajní. Neoddeliteľnou súčasťou je osveta, výchova detí a mládeže o zhubných následkoch pitia alkoholu.“