Riaditeľ LDZ SR Mgr.art. Martin Knut

Keď porovnáme kvalitu komunikácie inzerentov alkoholu a odbornej verejnosti, ktorá upozorňuje na zdravotné dopady nekontrolovanej konzumácie alkoholu, zistíme prečo je alkohol stále moderný.

Martin Knut

Porovnanie dvoch svetov, na jednej stane „Ponúkanie alkoholu“ a na druhej strane „Edukácia o rizikách“, vyšlo ako mimoriadne nerovný boj, nielen z pohľadu nákladov do komunikácie, ale aj z pohľadu efektivity použitých komunikačných kanálov. Liga poukázala na potrebu celonárodnej komunikačnej kampane s cieľom „spolemizovať“ spoločenský postoj k pitiu alkoholu, ako ku normálnej súčasti našej kultúry.