Väčšina alkoholikov sú ľudia nebezpeční a agresívni

Len malé percento ľudí s duševnou chorobou – a alkoholizmus je duševná porucha – sú nebezpeční či agresívni voči druhým alebo voči sebe, ide najmä o ťažšie poruchy, ktorých je medzi duševnými poruchami málo.

Závislosť ako alkoholizmus je spojená s bažením po alkohole a abstinenčné príznaky sú spojené s agresívnym správaním, ale každá závislosť a každý človek reaguje inak. Mnoho alkoholikov úspešne zakrýva svoju závislosť a zdanlivo normálne pracuje, len čas a iné vážne ochorenie môže túto situáciu odhaliť, ale liečba je vždy kratšia, rýchlejšia a lacnejšia cesta k uzdraveniu.