Ľudia s duševnými poruchami sú nevyspytateľní či nespoľahliví

Väčšina ľudí s duševnými poruchami majú podobné životné radosti i starosti ako ostatní, niektorí sú nespoľahliví ako ostatní, iní sú práve milí.

Nie je pravdou, že sa správajú nevypočítateľne, to len ich choroba ich môže niekedy nečakane „prepadnúť“, hovorí sa tomu atak ochorenia. Ak máte blízkeho s duševnou poruchou a viete o jej priebehu, nebudete nečakane prekvapovaní jej atakmi.