Väčšina duševných chorôb sa nedá liečiť

V mnohých prípadoch vhodná liečba potlačí príznaky choroby tak, že človek funguje (pracuje, chodí do školy či medzi známych) tak ako predtým.

Väčšinou sa aspoň podarí stav pacienta výrazne zlepšiť. Duševné poruchy voláme poruchy a nie choroby a sú približne vyliečiteľné tak ako všetky ostatné telesné ochorenia.