Každý s diagnostikovanou duševnou poruchou musí brať liek

Nie vo všetkých prípadoch, keď má človek psychické ťažkosti je nutné užívanie liekov.

Ak je psychiater presvedčený, že užívanie liekov je najlepšia voľba, pacient je o liekoch a ich účinkoch informovaný a má právo sa rozhodnúť či ich chce užívať. Len v málo prípadoch sa môže pristúpiť k tzv. nedobrovoľnej liečbe, ktorú však musí schváliť sudca príslušného súdu.