Lieky, ktoré sa užívajú pri duševných ťažkostiach, zmenia človeka

Niektoré lieky najmä na začiatku ich užívania spôsobujú útlm, psychiatrické lieky však nemenia osobnosť (povahu) človeka, ktorý ich užíva.

V niektorých prípadoch môže práve naopak dlhodobo neliečená vážna duševná porucha – a mnohí s tým máme skúsenosť práve s alkoholikmi – viesť k zmenám osobnosti chorého. Práve alkoholizmus či závislosť všeobecne je toho dobrým príkladom. Skôr tá neliečená závislosť zmení človeka k horšiemu.