Alkoholizmus je prejav slabej vôle, len slabí ľudia majú duševnú poruchu

Nie je to pravda. Duševné poruchy nie sú prejavom slabej vôle a ani sa neodporúča, aby sme ľudí takto trpiacich nasilu nútili, aby sa vzchopili. V mnohých prípadoch to má za následok nielen zhoršenie ich stavu, ale aj ďalšie zníženie ich sebavedomia.

Alkoholizmus je závislosť a závislosti sú duševné poruchy, tie nesúvisia ani s vôľou, ani s intelektom. Duševnú poruchu si nik nevyberie a nik ju nevie zvládať sám. Môže pomôcť ľahšia terapia s psychológom, alebo dlhoročná liečba, ale nikto sa nevylieči z vážnej diagnostikovanej poruchy sám pomocou vlastnej vôle. Nevie sa jej zbaviť ani kvôli láske, rodine ani kvôli deťom – vie si pomôcť len cielenou liečbou.