Alkohol je tolerovaná droga

Alkohol je najužívanejšou legálnou drogou na svete, spoločnosť ho toleruje aj napriek mnohým zdravotným a sociálnym škodám. Alkohol znižuje sebaovládanie, zvyšuje impulzívnosť, sebavedomie a agresivitu.

alko-1Podľa zistení Svetovej zdravotníckej organizácie sa nadmerné pitie podieľa na vzniku viac ako 60 chorôb a poškodení zdravia. Nezanedbateľné sú tiež sociálne poškodenia zapríčinené nadmerným pitím – disharmonické rodiny, znížený pracovný výkon, strata práce, spoločenské konflikty a priestupky. Podľa výsledkov z prieskumov sa ukázalo, že sa nedarí ovplyvniť výskyt prvej skúsenosti s alkoholom u 11 – 14 ročných, ktorý naďalej plynulo narastá. Priemerný vek prvého kontaktu je okolo 10 rokov, ktorý sa nedarí odsunúť na neskôr. U dievčat pitie alkoholu stúplo omnoho rýchlejšie a dospievajúce dievčatá sa vo viacerých ohľadoch vyrovnali dospievajúcim chlapcom a mladým mužom.

Hlavným zámerom národného akčného plánu je v prvom rade zvýšiť zdravotné uvedomenie smerom k zodpovednému a kontrolovanému užívaniu alkoholu. Dôležitou oblasťou je prevencia a zvyšovanie informovanosti o nepriaznivých zdravotných a sociálnych dôsledkoch zneužívania alkoholu.