Odborná konferencia, Národný akčný plán a kampaň proti alkoholizmu

Liga za duševné zdravie SR sa ako dlhoročný propagátor a aj realizátor zmien postojov našej verejnosti k duševným problémom stala spoluorganizátorom konferencie o škodlivých účinkoch alkoholu na náš organizmus.
O škodlivých účinkoch alkoholu na zdravie sa vie už mnoho rokov, ale len prednedávnom bol alkohol zaradený medzi hlavné rizikové faktory z hľadiska najzávažnejších ochorení, ako kardiovaskulárne, onkologické, metabolické. Kvôli tomuto sa alkohol stal dôležitou témou pre zdravotníctvo.

Európsky akčný plán znižovania škodlivých účinkov alkoholu 2012 – 2020 vypracovaný vlani Regionálnym úradom WHO pre Európu sa stal východiskovým materiálom pre prípravu slovenského Akčného plánu pre problémy s alkoholom. Podľa WHO existuje niekoľko efektívnych nástrojov na zníženie dostupnosti alkoholu, ktoré môžu priniesť nielen zdravotné prínosy, ale aj znížiť negatívne javy spojené s alkoholom. Je to najmä obmedzenie reklamy na alkoholické výrobky, zvyšovanie spotrebných daní, regulácia času predaja a počtu predajní. Neoddeliteľnou súčasťou je osveta, výchova detí a mládeže o zhubných následkoch pitia alkoholu.